Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Rozmiar czcionki:

Uchwała Nr XIX / 7 / 2015
Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim
 z dnia 28 stycznia 2015 roku

      Na podstawie § 31 Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim
uchwala się, co następuje :

§1.1 Zwołać Walne Zebranie Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim na dzień 19 lutego 2015 r. godz. 11.00 w pierwszym terminie, a w przypadku braku kworum na godz. 11.15 tego samego dnia w drugim terminie.                                                                                                                                              2. Miejsce Walnego Zebrania – Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.

§2. Ustala się następujący porządek Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania oraz stwierdzenie kworum na podstawie listy.
  2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  4
. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania.
  5
. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania.
  6.
 Wybór Komisji Wyborczej.
  7
. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  8
. Sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu UTW w okresie kadencji.
  9
. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2014.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
11
. Informacja z działalności Rady Programowej.
12
. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2014
   2) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
   3) wyboru Prezesa Zarządu UTW

   4) wyboru członków Zarządu UTW
   5) wyboru Komisji Rewizyjnej
 13. Wybór Rady Programowej
 14. Wystąpienie Prezesa UTW 
 15. Wolne wnioski i zapytania
 16. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Prezes
Lech Bober