Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Rozmiar czcionki:

                                                                                                                                               

UCHWAŁA

Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim ul. Działyńskich2A

z dnia 26. lutego 2019 roku.

            Na podstawie § 27 w związku z § 31 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim ( UTW) Zarząd Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

§1

Zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawcze UTW w Nowym Mieście Lubawskim, które odbędzie się w dniu 12 marca 2019 r. o godz. 11.00 w Sali MCK w Nowym Mieście Lubawskim, ul 19 stycznia.

§2

W przypadku braku kworum Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie po upływie 15 minut bez względu na obecną ilość członków.

§3

            Zawiadomienie członków stowarzyszenia o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym na stronie internetowej www.u3wnml.cba.pl oraz na portalu społecznościowym FB, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia.

§4

                                             Proponuje się następujący porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego:

  1. Otwarcie Zebrania Sprawozdawczego
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Zebrania
  4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zebrania Sprawozdawczego Członków UTW
  6. Stwierdzenie kworum i ważności obrad na podstawie listy obecności

     7.   Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania z dnia 27.03.2018 r.

     8.   Sprawozdanie Zarządu UTW z działalności za 2018 rok

     9.   Sprawozdanie Finansowe Zarządu UTW za 2018 rok .

     10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej UTW za 2018 rok

     11. Przedstawienie Kierunków Działań Zarządu na rok 2019

     12. Dyskusja nad sprawozdaniami.

     13. Głosowanie i podjęcie uchwał.

   a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za okres sprawozdawczy 2018 r.

   b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy 2018 r.

   c. zatwierdzenie sprawozdania Komisji rewizyjnej za okres sprawozdawczy 2018 rok

   d. udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy 2018 r.

         e. zatwierdzenie kierunków działań Zarządu na rok 2019

   14. Wolne wnioski i zapytania

   15. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

                                                                     ZARZĄD  UTW